Projekty rodinných domů

Individuální přístup, zpracujeme více variant, navrhneme ideální funkční řešení na míru, vyřešíme Váš projekt do detailů. Klademe důraz na spolupráci vás jako investora a projektanta. Je důležité, aby byl projekt domu přesně dle vašich představ.
Vypracováváme kompletní projektovou dokumentaci, včetně zajištění inženýrské činnosti, autorského dozoru a souvisejících činností. Námi vypracovaná projektová dokumentace zahrnuje : Architektonickou studii, projekt stavby, dokladovou část, geometrický plán, Požárně- bezpečnostní řešení stavby, průkaz energetické náročnosti budovy, 3D vizualizace objektu, Výkaz výměr, průzkumné práce (radonové zaměření, aj).

Kategorie: