Agentura API

  1. Technický týdeník píše o poslední výzvě programu Potenciál v OP PIK
  2. Příručka k pojmu jeden podnik, Metodický pokyn RDM a Příručka k přeměnám podniku
  3. Média informují o poslední výzvě programu Aplikace v OP PIK
  4. Čerpalo se zejména v prioritní ose 1
  5. Založení 1. 6. 2016