Projekční služby

Nabízíme zpracování projektové dokumentace pro novostavby rodinných domů, občanských staveb, tak i pro tak i pro rekonstrukce a složitější revitalizace stávajících objektů.
Samozřejmostí naší spolupráce jsou průběžné konzultace, poradenství, variantní řešení a úpravy původních návrhů k vaší stoprocentní spokojenosti. Jsme připraveni vyřešit Vaše záměry komplexně.

Při projektování novostaveb i rekonstrukcí dbáme na provázanost činnosti projektanta s požadavky investora, s ohledem na požadavky orgánů státní správy, správců jednotlivých inženýrských sítí v rámci inženýrské činnosti při projednávání dokumentace.

Zajišťujeme zpracování všech stupňů projektové dokumentace:

  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro realizaci staveb
  • dokumentace pro výběr dodavatele stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení

Cenovou nabídku za projektovou dokumentaci vypracujeme do jednoho dne od zadání.

Projekty rekonstrukcí

Provádíme projekty rekonstrukcí stávajících objektů (Rodinné domy, bytové domy občanské stavby). V rámci rekonstrukcí se zaměřujeme na projektování přístaveb a nástaveb, modernizaci a revitalizaci stávajících staveb, změnu využití stavby.

VÍCE O NÁS

Projekty dopravních staveb

Provádíme projekty projekty silničních staveb (pozemní komunikace, cyklostezky, chodníky, parkoviště)
- Nabízíme komplexní služby a to od návrhu, přes projekt až po kompletní projednání se všemi dotčenými orgány a organizacemi. Projektové dokumentace provádíme pro všechny stupně řízení (územní řízení, stavební řízení), dále pro výběr zhotovitele (položkové rozpočty) až po dokumentace realizační.

VÍCE O NÁS

Projekty rodinných domů

Individuální přístup, zpracujeme více variant, navrhneme ideální funkční řešení na míru, vyřešíme Váš projekt do detailů. Klademe důraz na spolupráci vás jako investora a projektanta. Je důležité, aby byl projekt domu přesně dle vašich představ.
Vypracováváme kompletní projektovou dokumentaci, včetně zajištění inženýrské činnosti, autorského dozoru a souvisejících činností. Námi vypracovaná projektová dokumentace zahrnuje : Architektonickou studii, projekt stavby, dokladovou část, geometrický plán, Požárně- bezpečnostní řešení stavby, průkaz energetické náročnosti budovy, 3D vizualizace objektu, Výkaz výměr, průzkumné práce (radonové zaměření, aj).

VÍCE O NÁS

Projekty občanských staveb

Nabízíme komplexní služby, od konzultace, přes projekci, optimalizaci technických a materiálových a řešení a energetické posouzení. Námi vypracovaná projektová dokumentace zahrnuje : Architektonickou studii, projekt stavby, dokladovou část, geometrický plán, Požárně- bezpečnostní řešení stavby, průkaz energetické náročnosti budovy, 3 D vizualizace objektu, Výkaz výměr, průzkumné práce (radonové zaměření, aj).

VÍCE O NÁS