Agentura API

  1. Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2024, 14:00
  2. Podmínky, které je potřeba dodržovat
  3. Podpořeny budou všechny projekty doporučeny k financování
  4. Úspory energie ve Forbes.cz
  5. Schválených žádostí o platbu v programech OP PIK je za 25,6 milionů korun, v OP TAK za 158 milionů korun