Agentura API

  1. MPO podpoří spolupráci podnikové a výzkumné sféry v boji proti koronaviru
  2. Rekordní měsíc v dotačních programech OP PIK
  3. Případová studie projektu realizovaného v programu ICT a sdílené služby
  4. Nová opatření k mobilizaci zásadních investic a zdrojů
  5. MPO podpoří české firmy v boji s koronavirem